ตำแหน่งลูกมือช่าง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (สวพ.2)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนต่อ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อวยพรปีใหม่คณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567

อวยพรปีใหม่คณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567

วันที่ 4 มกราคม 2567 นายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ อวยพรปีใหม่คณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567