อวยพรปีใหม่คณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567

อวยพรปีใหม่คณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567

วันที่ 4 มกราคม 2567 นายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ อวยพรปีใหม่คณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567

กิจกรรม “สร้างสุขภาพดีด้วยกัน ภายใต้ DOA Healthy Together”

กิจกรรม “สร้างสุขภาพดีด้วยกัน ภายใต้ DOA Healthy Together”

วันที่ 4 มกราคม 2567 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “สร้างสุขภาพดีด้วยกัน ภายใต้ DOA Healthy Together”และมีนายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 55 พรรษา พร้อมนี้คณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ได้ร่วมกันปลูกต้นอัญชันพันธุ์เทพรัตน์ไพลิน 63 และร่วมเดินออกกำลังกายกับคณะ
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตรบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ
55 พรรษา โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และแหล่งอนุรักษ์รวบรวมพันธุ์พืชหายาก หรือใกล้จะสูญพันธุ์ รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรกรมวิชาการเกษตร ได้มีพื้นที่ในการออกกำลังกาย ภายใต้ธรรมชาติที่ร่มรื่น และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรกรมวิชาการเกษตร หันมาดูแลใส่ใจสุขภาพโดยการออกกำลังกาย เพื่อสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และห่างไกลจากโรคภัย ไข้ เจ็บ

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567

วันที่ 4 มกราคม 2567 นายปรัชญา วงษา
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร – อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567
ณ บริเวณหน้าตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร