รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล


คลิกเพื่อดูรายละเอียด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล


คลิกเพื่อดูรายละเอียด

รายงานผลการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมวิชาากรเกษตร


คลิกเพื่อดูรายละเอียด


x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield