วัน: 10 มีนาคม 2566

จัดฝึกอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หลักสูตร การเพิ่มประสิทธภาพการผลิตพืชหลังนา (ถั่วลิสง) โดยมี นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนคร […]