นำมวนพิฆาต และแมลงหางหนีบ มาปล่อยลงในแปลงข้าวโพดหวานและผักปลอดสารเคมี

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิมันตุ์ อุดมสมุทรหิรัญ และ น.ส.ณัฎฐา ปานขวัญ นักวิชาการเกษตร นำมวนพิฆาต และแมลงหางหนีบ มาปล่อยลงในแปลงข้าวโพดหวานและผักปลอดสารเคมี ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวมีการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดเป็นจำนวนมาก และยังเป็นการช่วยลดต้นทุนการซื้อสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ณ ตำบลโคกหม้อ ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์