ร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การผลิตและการขยายพันธุ์กัญชาพันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตร

เมื่อวันที่ 16 – 19 มกราคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายไชยา บุญเลิศ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การผลิตและการขยายพันธุ์กัญชาพันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุมโรงแรมเอส 22 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี