ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่1 จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์มอบหมายให้ นายทรงวุฒิ ปวงคำ นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยฯ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่1 จังหวัดนครสวรรค์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางสาวชุติพร เสซัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ศูนย์วิจัยและพัมฯาการเกษตรนครสวรรค์ได้นำต้นกล้ากัญชาจำนวน 400 ต้น ปุ๋ยหมักเติมอากาศจำนวน 100 ถุง และแหนแดง 100 ถุง แจกให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน