ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ เป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ การรับรองมาตรฐาน GAP พืช และขั้นตอนการขอการรับรอง GAP ฝรั่ง

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายณพงษ์ วสยางกูร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ เป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ การรับรองมาตรฐาน GAP พืช และขั้นตอนการขอการรับรอง GAP ฝรั่ง ให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ฝรั่งบ้านมะเกลือ ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ฝรั่ง หมู่ 10 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์