ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 6/2566 และร่วมประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด ครั้งที่9/2566

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายณพงษ์ วสยางกูร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 6/2566 และร่วมประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด ครั้งที่9/2566 ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์