ออกตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ให้กับเกษตรกรในพื้นที่

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางหทัยภรณ์ ฮวบสอน และว่าที่ร.ต.หญิงผกาพรรณ ถึงเนียม นักวิชาการเกษตร ออกตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี