ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ (Field day) เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระชายด้วยการใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Baillus subtilis สายพันธุ์ BS-DOA 24 ในการควบคุมโรคเหี่ยวในกระชาย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ (Field day) เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระชายด้วยการใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Baillus subtilis สายพันธุ์ BS-DOA 24 ในการควบคุมโรคเหี่ยวในกระชาย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี ดร.อารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านสุขสบาย หมู่ 14 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม