ร่วมรับฟังการสัมมนา เรื่อง ผลกระทบต่อภาคการเกษตร เกษตรกรต่อปรากฎการณ์เอลนิโญ : การเตรียมการและการขับเคลื่อน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสุวิศิษฏิ์ สุภนิพัทธ์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา เรื่อง ผลกระทบต่อภาคการเกษตร เกษตรกรต่อปรากฎการณ์เอลนิโญ : การเตรียมการและการขับเคลื่อน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสรรค์