ร่วมรับฟังการมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสรรค์

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ ร้วมกับข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์