วันที่ 28 กันยายน 2566 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2566 โดยการประดับธงชาติไทยตามอาคารต่างๆ และแต่งกายเครื่องแบบข้าราชการ และพนักงานราชการ  ร่วมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เวลา 8.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารอำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย