วันที่ 26 กันยายน 2566  นางสาวทิพยา ไกรทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ร่วมลงพื้นที่ กับนายธราพงษ์  มีมุสิทธิ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร นายนิกร ไพริน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร  สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร สำรวจแปลงและเก็บข้อมูลการปลูกกาแฟ เพื่อจัดทำแนวทางการส่งเสริมการปลูกกาแฟ ทดแทนการนำเข้า ภายใต้นโยบายตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์  หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง และพื้นที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านคทช. แปลง 83 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร