ด้วยในวันที่ 29 มีนาคม 2567 สวนผลิตพันธุ์มะพร้าวลูกผสมคันธุลีศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ได้ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาดบริเวณ พื้นที่อาคารสถานที่บริเวณสวนผลิตพันธุ์มะพร้าวลูกผสมคันธุลี ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 72 พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว