วันที่ 3 เมษายน 2567 นางสาวณิชชา แหลมเพ็ชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร เข้าร่วมประชุม “คณะกรรมการทุเรียน จังหวัดชุมพร (Chumphon Durian Board) ครั้งที่ 1/2567”                                        โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร