วันที่ 26 เมษายน 2567 นางสาวณิชชา แหลมเพ็ชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย พร้อมด้วย นางสาวปานหทัย นพชินวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาลม์ จำกัด (มหาชน) เข้าศึกษาดูงานและขอรับคำแนะนำ “ ในด้านการปลูก การบำรุงรักษา การตลาดในปัจจุบันของพืชโกโก้และทุเรียน ” จำนวน 9 คน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร