ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรเข้าร่วมประชุมวิชาการสถาบันวิจัยพืชสวน ประจำปี 2563

        วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 8.30 น. นางสาวทิพยาไกรทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มวิจัย เข้าร่วมประชุมวิชาการสถาบันวิจัยพืชสวน ประจำปี 2563 โดยมีนายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันวิจัยพืชสวน ประจำปี 2563 และ นางสาวศิริพร  วรกุลดำรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน กล่าวรายงาน การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยพืชสวนโดยเป็นผลงานวิจัยสิ้นสุดในปี 2562 ผลงานวิจัยที่มีความก้าวหน้าและมีการนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อเผยแพร่ ถ่ายทอดให้บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนักวิจัยทุกระดับได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานและบุคลากรเพื่อการพัฒนางานวิจัยพืชสวน พร้อมทั้งมอบรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย  ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่  1 – 2 กันยายน 2563

English EN Thai TH