การฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการควบคุมคุณภาพพืชสมุนไพรด้วยวิธี TLC

การฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการควบคุมคุณภาพพืชสมุนไพรด้วยวิธี TLC

การฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการควบคุมคุณภาพพืชสมุนไพรด้วยวิธี TLC” วันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 321 สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม