สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานการปลูกโกโก้ และกาแฟโรบัสตา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานการปลูกโกโก้ และกาแฟโรบัสตา

      วันที่ 11 กันยายน 2563 คณาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทัศนศึกษาดูงานการปลูกโกโก้ และกาแฟโรบัสตา การขยายพันธุ์ ตลอดจนการดูแลรักษา โดยมี นางสาวปานหทัย นพชินวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางอำนวยพร อยู่สถิต เจ้าพนักงานการเกษตร เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่คณะดูงาน จำนวน 19 คน   ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร