เกษตรฯ ห่วงชาวสวนมะพร้าวรับศึกไรสี่ขาซุ่มระบาดช่วงแล้ง

กรมวิชาการเกษตร  เตือนภัยไรสี่ขารุกระบาดช่วงแล้ง หลังพบเข้าทำลายสวนมะพร้าวน้ำหอม จ.ฉะเชิงเทรา ผลมีปลายแผลแหลมลึกสีน้ำตาลเกือบรอบผล  ชี้ความเสียหายหนักสุดทำผลเล็กลีบและร่วงหล่นขายไม่ได้  สวนที่ระบาดรุนแรงแนะตัดช่อดอกและช่อผล  เก็บผลและเศษซากจากการปอกมะพร้าวไปทำลายตัดวงจรไรไม่ให้กลับมาระบาดซ้ำ

CM1-768x461

ลักษณะแผลเป็นร่องลึก แตกเป็นริ้วเหมือนลายไม้สีน้ำตาล ปลายแผลแหลม และเป็นแผลโดยรอบหรือเกือบรอบผล

นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า  ได้รับรายงานจากนักวิจัยสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชซึ่งได้ลงพื้นที่สำรวจสวนมะพร้าวน้ำหอมของเกษตรกรที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  พบผลมะพร้าวภายในสวนจำนวนมากถูกทำลายเป็นแผลร่องลึก  แตกเป็นริ้วเหมือนลายไม้สีน้ำตาล   ปลายแผลแหลม  และเป็นแผลโดยรอบหรือเกือบรอบผล

ซึ่งจากการตรวจสอบ ลักษณะของผลมะพร้าวที่ถูกทำลายดังกล่าวพบว่าเกิดจากการทำลายของไรสี่ขามะพร้าว ซึ่งนับเป็นศัตรูพืชสำคัญที่สร้างความเสียหายต่อผลผลิตมะพร้าวในหลายประเทศ เช่น บราซิล อินเดีย เม็กซิโก คอสตาริกา ศรีลังกา จาไมก้า ฟิลิปปินส์  และอินโดนีเซีย

CM2-768x461

ไรสี่ขามะพร้าวมีขนาดเล็กมาก รูปร่างลักษณะคล้ายหนอนสีขาวใส ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

ไรสี่ขามะพร้าวเป็นศัตรูพืชที่มีขนาดเล็กมาก รูปร่างลักษณะคล้ายหนอนสีขาวใส   ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ต้องมองผ่านกล้องที่มีกำลังขยายสูงเท่านั้น ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเป็นศัตรูพืช เพศเมียสามารถวางไข่ได้ประมาณ 30-50 ฟอง  จากระยะไข่ – ตัวเต็มวัย ใช้ระยะเวลาประมาณ 7-8 วัน

ทั้งนี้ไรสี่ขามะพร้าวจะเริ่มเข้าทำลายผลมะพร้าวตั้งแต่ผลมีขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 เซนติเมตรจนถึง 25 เซนติเมตร โดยไรจะอาศัยดูดกินอยู่ใต้กลีบเลี้ยงของผลมะพร้าว

CM3-768x461

เข้าทำลายผลมะพร้าวตั้งแต่ผลมีขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 เซนติเมตรจนถึง 25 เซนติเมตร

ผลมะพร้าวที่ถูกไรสี่ขาทำลายจะชะงักการเจริญเติบโต  หลุดร่วงและผลผลิตเสียหายได้ถึง 70% จึงต้องเร่งสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวเฝ้าระวังเนื่องจากสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อทั้งคุณภาพและผลผลิตมะพร้าว

CM4-768x461

พ่นสารกำจัดไรในช่วงระยะมะพร้าวติดจั่นจนถึงระยะผลขนาดเล็ก ห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไรสี่ขามะพร้าวเป็นศัตรูพืชที่เข้าทำลายอยู่ภายในขั้วผลมะพร้าว  ทำให้การพ่นสารฆ่าไรไม่สามารถโดนตัวไรได้โดยตรง  ดังนั้นการป้องกันกำจัดให้เน้นพ่นสารกำจัดไรในช่วงระยะมะพร้าวติดจั่นจนถึงระยะผลขนาดเล็ก ห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์  ซึ่งเป็นระยะที่ไรสี่ขาเริ่มเข้าทำลาย โดยสารฆ่าไรสี่ขามะพร้าวตามคำแนะนำ ของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่

  • โพรพาร์ไกต์ 30% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
  • อะมิทราซ 20% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
  • ไพริดาเบน 20% WP อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
  • กำมะถันผง* 80% WP อัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร (*ห้ามผสมกับสารชนิดอื่น)
  • สไปโรมีซิเฟน 24% SC อัตรา 6 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
  • เฮกซีไทอะซอกส์ 1.8% EC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
  • ไซฟลูมีโทเฟน 20% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และ
  • ทีบูเฟนไพแรด  36% EC อัตรา 3 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร 

โดยให้สลับกลุ่มสารฆ่าไรตามลักษณะกลไกลการออกฤทธิ์  

CM5-768x461

“ขณะนี้สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชได้ลงพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายและจัดอบรมสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวจังหวัดฉะเชิงเทราได้ตื่นตัวและเฝ้าระวังโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่มีสภาพอากาศแห้งแล้ง   พร้อมกับให้คำแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดไรสี่ขาตามหลักวิชาการ  หากเกษตรกรมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานวิจัยไรและแมงมุม  สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช   กรมวิชาการเกษตร  โทรศัพท์ : 0 2579 5583 หรือ 0 2579 1061-117” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าว

ที่มา : https://www.doa.go.th/th