วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 นางสาวทิพยา ไกรทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการโครงการประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2565 ผ่านระบบ VDO Conference โปรแกรม Zoom meeting ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร โดยมี นายสมบัติ  ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน