มะพร้าว: ลูกผสมกะทิพันธุ์ชุมพร 84-1

  ชื่อวิทยาศาสตร์: c […]

มะพร้าว: ลูกผสมกะทิพันธุ์ชุมพร 84-2

      ชื่อวิทยาศาสตร […]

มะพร้าว: พันธุ์ชุมพรลูกผสม 60

  ชื่อวิทยาศาสตร์: c […]

มะพร้าว: พันธุ์สวีลูกผสม 1

ชื่อวิทยาศาสตร์: coc […]

มะพร้าว: พันธุ์ลูกผสมชุมพร 2

      ชื่อวิทยา […]