กาแฟโรบัสตา: พันธุ์ชุมพร 84-5

ชื่อวิทยาศาสตร์: coffea canephora Pierre ex Froehner ชื่อสามัญ: Robusta coffee, กาแฟโรบัสตา ลักษณะประจำพันธุ์ ลักษณะลำต้นตั้งตรง ใบรูปร่างรี ขนาดของใบ (กว้างxยาว) 6.84×19.97 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ เป็นคลื่นปลายใบแหลม ผิวใบมันสีเขียว […]

มะพร้าว: ลูกผสมกะทิพันธุ์ชุมพร 84-1

  ชื่อวิทยาศาสตร์: cocos nucifeca L. ชื่อสามัญ: coconut, มะพร้าว ลักษณะประจำพันธุ์ ลำต้นตั้งตรง ใบแคบยาว ขนาดใบย่อย (กว้างxยาว) 5.7×116 เซนติเมตร ความยาวทาง 526 เซนติเมตร ก้านทาง (กว้างxยาวxหนา) […]

มะพร้าว: ลูกผสมกะทิพันธุ์ชุมพร 84-2

      ชื่อวิทยาศาสตร์: cocos nucifeca L. ชื่อสามัญ: coconut, มะพร้าว ลักษณะประจำพันธุ์               ลำต้นตั้งตรง ใบแคบยาว […]

มะพร้าว: พันธุ์ชุมพรลูกผสม 60

  ชื่อวิทยาศาสตร์: cocos nucifeca L. ชื่อสามัญ: coconut, มะพร้าว ลักษณะประจำพันธุ์ ต้น      เป็นลำต้นเดี่ยว ความสูงของลำต้นจะเพิ่มตามอายุ ใบ       พุ่มใบเป็นรูปวงกลม แต่ละใบจะประกอบด้วยใบย่อยเล็กๆ มีสีเขียว ใบที่ 14 มีความยาว […]

มะพร้าว: พันธุ์สวีลูกผสม 1

ชื่อวิทยาศาสตร์: cocos nucifeca L.ชื่อสามัญ: coconut, มะพร้าว ลักษณะประจำพันธุ์ ต้น      เป็นลำต้นเดี่ยว ความสูงของลำต้นจะเพิ่มตามอายุใบ       พุ่มใบเป็นรูปวงกลม แต่ละใบจะประกอบด้วยใบย่อยเล็กๆ มีสีเขียว ใบที่ 14 มีความยาวประมาณ 480 เซนติเมตร มีอัตราการเพิ่มของใบประมาณ 14-16 […]