กาแฟโรบัสตา: พันธุ์ชุมพร 84-5

ชื่อวิทยาศาสตร์: cof […]

พันธุ์แนะนำ:กาแฟโรบัสตา

กาแฟโรบัสตา: พันธุ์ช […]

มะพร้าว: ลูกผสมกะทิพันธุ์ชุมพร 84-1

  ชื่อวิทยาศาสตร์: c […]

มะพร้าว: ลูกผสมกะทิพันธุ์ชุมพร 84-2

      ชื่อวิทยาศาสตร […]

มะพร้าว: พันธุ์ชุมพรลูกผสม 60

  ชื่อวิทยาศาสตร์: c […]