มะพร้าว: พันธุ์สวีลูกผสม 1

ชื่อวิทยาศาสตร์: coc […]

มะพร้าว: พันธุ์ลูกผสมชุมพร 2

      ชื่อวิทยา […]

กาแฟโรบัสตา: พันธุ์ชุมพร 84-4

      ชื่อวิทยาศาสตร […]

กาแฟโรบัสตา: พันธุ์ชุมพร 3

      ชื่อวิทยาศาสตร […]