Day: 01/02/2566

ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดสุดยอดกาแฟไทย Thai Coffee Excellence 2023 โดยสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร และจัดบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปกาแฟพร้อมแจกเครื่องดื่มกาแฟอะราบิกาให้แก่เจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวผู้เข้าร่วมงาน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์

Read More
ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนันและกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) อำเภอแม่วาง ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรับทราบนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวง กรม ตลอดจนหารือข้อราชการงานสำคัญต่างๆ ของอำเภอแม่วาง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเที่ยวงานถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตร นวัตกรรม”พืช”พร้อมใช้ พัฒนาเกษตรไทยยั่งยืน พบกับ…สุดยอดกาแฟไทย มหัศจรรย์พืชสิ่งทอ ห้อม กิจกรรมการสาธิต และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เข้าร่วมงานฟรี

เชิญเที่ยวงานถ่ายทอด

Read More