ข่าวกิจกรรม

นายพิจิตร ศรีปินตา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เข้าพบปะหารือกับ นายดำรงชัย เดชานิคม ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เขตภาคเหนือตอนบนและ นายนพพร วงค์ตันกาศ รองผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เขตภาคเหนือตอนบนในเรื่องการประกวดสุดยอดกาแฟอะราบิกา และ การจัดงานตามรอยกาแฟอะราบิกา ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 นายพิจิตร ศรีปินตา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาวฉัตต์นภา ข่มอาวุธ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าพบปะหารือกับ นายดำรงชัย เดชานิคม ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เขตภาคเหนือตอนบนและ นายนพพร วงค์ตันกาศ รองผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เขตภาคเหนือตอนบนในเรื่องการประกวดสุดยอดกาแฟอะราบิกา และ การจัดงานตามรอยกาแฟอะราบิกา ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เขตภาคเหนือตอนบน อ.เมือง จ.เชียงใหม่