ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะทำงานวิชาการ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2563

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 นายพิจิตร ศรีปินตา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานวิชาการ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2563 โดยมีข้าราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่