ข่าวกิจกรรม

ผอ.อนันต์ ปัญญาเพิ่ม พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะฯ ในการลงพื้นที่ติดตามการจัดตั้งศูนย์ Excellent Coffee

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศกล.ชม. ให้การต้อนรับ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะฯ ในการลงพื้นที่ติดตามการจัดตั้งศูนย์ Excellent Coffee โดยได้เข้าตรวจงานอาคารปฏิบัติงานแปรรูปกาแฟ ห้องจัดเก็บกาแฟ โรงสีกาแฟ การทดสอบผลผลิตกาแฟ ชิมรสชาติกาแฟในการแปรรูปชนิดต่างๆ รวมถึงทดสอบการใช้นวัตกรรมในการเก็บผลผลิตและแปรรูปกาแฟให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ ณ อาคารปฏิบัติงานแปรรูปกาแฟ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่เหียะ) อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่