สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ประจำกรมวิชาการเกษตร เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ประจำกรมวิชาการเกษตร เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ณ บริเวณหน้าตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร พร้อมกันนี้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร ได้ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ด้วย