….วันพระราชทานธงชาติไทย

……………………เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทราได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย