คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

หัวข้อ

 1. ชีววิทยา การเข้าท าลาย ฤดูกาลระบาดของแมลงวันทองชนิด Bactrocera cucurbitae (Coquillet) (0 ตอบ)
 2. ชนิดของมดที่อาศัยร่วมกับเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus (0 ตอบ)
 3. อนุกรมวิธานและชีววิทยาเพลี้ยแป้ง Pseudococcus jackbeardsleyi Gimpel & Miller (0 ตอบ)
 4. อนุกรมวิธานตัวอ่อนแมลงวันทองสกุล Bactrocera (0 ตอบ)
 5. อนุกรมวิธานเพลี้ยไฟวงศ์ย่อย Panchaetothripinae (0 ตอบ)
 6. อนุกรมวิธานแมลงหวี่ขาวในวงศ์ย่อย Aleurodicinae (0 ตอบ)
 7. อนุกรมวิธานเพลี้ยหอยสกุล Pulvinaria (0 ตอบ)
 8. อนุกรมวิธานเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus (0 ตอบ)
 9. อนุกรมวิธานของเพลี้ยอ่อนเผ่า Macrosiphini (0 ตอบ)
 10. อนุกรมวิธานของเพลี้ยอ่อนวงศ์ย่อย Hormaphidinae (0 ตอบ)
 11. การเฝ้าระวังการแพร่กระจายโรคไวรัสของมันฝรั่งที่เกิดจากไวรัส Potato virus (0 ตอบ)
 12. การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของแบคทีเรีย P. syringae ในพื้นที่ปลูกหอม กระเทียม (0 ตอบ)
 13. การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของราน ้าค้างข้าวโพด Peronosclerospora philippinensis (0 ตอบ)
 14. การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของราสนิมในข้าวโพด (0 ตอบ)
 15. การเฝ้าระวังราเขม่าดำ Urocystis cepulae Frost ในพื้นที่ปลูกหอมแดง (0 ตอบ)
 16. การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเพลี้ยไก่แจ้ ในแหล่งปลูกส้มจังหวัดเชียงใหม่ (0 ตอบ)
 17. การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของหนอนเจาะผล, Cryptophlebia ombrodelta (Lower) ในลิ้นจี่ (0 ตอบ)
 18. การทดสอบประสิทธิภาพเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมเพื่อป้องกันกำจัดตัวอ่อนของแมลง (0 ตอบ)
 19. การคัดเลือกและพัฒนาวิธีการเลี้ยงเชื้อราบิวเวอเรียเพื่อใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืช (0 ตอบ)
 20. โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16