คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

หัวข้อ

 1. การศึกษาชนิดของศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์วงศ์กะหล่ำที่นำเข้าจากต่างประเทศ (0 ตอบ)
 2. การศึกษาชนิดของศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ทานตะวันที่นำเข้าจากต่างประเทศ (0 ตอบ)
 3. การคัดเลือกสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน Allocaridara malayensis Crawford (0 ตอบ)
 4. การศึกษาชนิดและทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในชะพลู (0 ตอบ)
 5. เทคโนโลยีการห่อผลเพื่อป้องกันการทำลายของแมลงศัตรูพืชในแก้วมังกร (0 ตอบ)
 6. ศึกษาปริมาณความหนาแน่นและช่วงฤดูการระบาดของแมลงวันผลไม้ในแก้วมังกร (0 ตอบ)
 7. การศึกษาชนิดและทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพรรณไม้น้ำ (0 ตอบ)
 8. การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสละ (0 ตอบ)
 9. การศึกษาชนิด ชีววิทยา และนิเวศวิทยาของแมลงศัตรูในสละ (0 ตอบ)
 10. ทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ควบคุมด้วงหมัดผักในคะน้า (0 ตอบ)
 11. ศึกษาประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอย Steinernema riobrave ในการควบคุมด้วงหมัดผักแถบลาย (0 ตอบ)
 12. เทคนิคการผลิตขยายไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง Steinernema riobrave (0 ตอบ)
 13. การศึกษาอนุกรมวิธานและการใช้ประโยชน์ของพืชวงศ์เหงือกปลาหมอของประเทศไทย (0 ตอบ)
 14. การศึกษาผลกระทบของสารฆ่าแมลงต่อประชากรแมงมุมตัวห้ำ (0 ตอบ)
 15. การคัดเลือกสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในไม้ประดับสกุล Plumeria เพื่อการส่งออก (0 ตอบ)
 16. การคัดเลือกของสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในผักแพว (0 ตอบ)
 17. การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในมะเม่า (0 ตอบ)
 18. ศึกษาวิธีการรักษาสปอร์โรซีสต์ของค๊อคซิเดียนโปรโตซัว Sarcocystis singaporensis (0 ตอบ)
 19. ศึกษาสภาพการใช้เครื่องเก็บเกี่ยวอ้อยในประเทศไทย (0 ตอบ)
 20. การศึกษาชนิดศัตรูพืชที่ติดมากับหัวพันธุ์ทิวลิปนำเข้าจากต่างประเทศ (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16