คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

หัวข้อ

 1. ทดสอบและพัฒนาจอบหมุนเพื่อสับกลบใบอ้อยสำหรับรถแทรกเตอร์ ขนาดกลาง (0 ตอบ)
 2. การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดศัตรูที่สำคัญในไม้ประดับสกุล Hoya (0 ตอบ)
 3. การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในผักชีเพื่อการส่งออก (0 ตอบ)
 4. ประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอยศัตรูเงาะ (0 ตอบ)
 5. การศึกษาประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการป้องกันกำจัดเชื้อรา Pythium สาเหตุโรค (0 ตอบ)
 6. การศึกษาประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการป้องกันกำจัดเชื้อรา Alternaria (0 ตอบ)
 7. ศึกษาการจัดการโรคผลเน่าของสละ (0 ตอบ)
 8. ชนิดและชีววิทยาของเชื้อสาเหตุโรคผลเน่าของสละ (0 ตอบ)
 9. การศึกษาประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการป้องกันกำจัดโรคใบจุดเบญจมาศ (0 ตอบ)
 10. วิธีการที่เหมาะสมในการป้องกันกำจัดไส้เดือนฝอยศัตรูมันขี้หนู (0 ตอบ)
 11. การใช้และอนุรักษ์ไรตัวห้ำ A. cinctus เพื่อควบคุมไรแมงมุมเทียมกล้วยไม้ T.pacificus (0 ตอบ)
 12. ต้นแบบการผลิตขยายไรตัวห้ำเป็นปริมาณมาก (0 ตอบ)
 13. การควบคุมไรศัตรูมันสำปะหลังโดยชีววิธี (0 ตอบ)
 14. วิจัยและพัฒนาวิธีกำจัดแมลงสำหรับกำจัดแมลงวันทองด้วยความร้อนในผลมะละกอเพื่อการส่งออก (0 ตอบ)
 15. การแพร่กระจายของสารพิษการเกษตร จากแหล่งเกษตรกรรมลงสู่แม่น้ำสายหลักในประเทศไทย (0 ตอบ)
 16. ศึกษาชีววิทยาของโปรโตซัวที่เข้าทำลายระบบการเลี้ยงหนอนกระทู้ผักเพื่อผลิตไวรัส (0 ตอบ)
 17. การคัดเลือกพันธุ์ถั่วเขียวเพื่อต้านทานโรคไวรัสใบด่างเหลืองโดยใช้เทคนิคอณูชีวิทยา (0 ตอบ)
 18. การสร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อกระจายพืชไร่พันธุ์ดีสู่เกษตรกร (0 ตอบ)
 19. การจัดชั้นมาตรฐานไม้ยางพาราระดับแปลงเกษตรกร เพื่อสู่ระบบซื้อขายผ่านตลาดกลางไม้ยางพารา (0 ตอบ)
 20. โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำภาค (ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว) (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16