คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2555

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

หัวข้อ

 1. การศึกษาประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการป้องกันกำจัดเชื้อรา R. solani (0 ตอบ)
 2. การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อรา Rhizoctonia solani (0 ตอบ)
 3. การป้องกันกำจัดโรคดอกจุดสนิมของกล้วยไม้ที่มีสาเหตุจากเชื้อ Curvularia eragrostidis (0 ตอบ)
 4. การคัดเลือกสารฆ่าไรบางชนิดในการป้องกันกำจัดไรแดงแอฟริกันในแปลงทดสอบ (0 ตอบ)
 5. ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดไรศัตรูสำคัญในมันสำปะหลัง (0 ตอบ)
 6. การเฝ้าระวังไรแดง Amphitetranychus viennensis (Zacher) ศัตรูพืชกักกันของแอปเปิ้ล (0 ตอบ)
 7. การคัดเลือกสารฆ่าไรในการป้องกันกำจัดไรแดงในแปลงทดสอบ (0 ตอบ)
 8. การป้องกันกำจัดไรไข่ปลาบนเห็ดหูหนูโดยการใช้สารสกัดจากพืช (0 ตอบ)
 9. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยนอกฤดูในเขตภาคเหนือ (0 ตอบ)
 10. ถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอมพันธุ์ “เชียงใหม่ 84-2” (0 ตอบ)
 11. ศูนย์ต้นแบบการผลิตขยายแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพูเป็นปริมาณมาก (0 ตอบ)
 12. ศึกษารูปแบบการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานในระบบการผลิตพืชผักอินทรีย์พื้นที่ภาคกลาง (0 ตอบ)
 13. การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในสะระแหน่ (0 ตอบ)
 14. การคัดเลือกสารป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง Ferrissia virgata (Cockerell) (0 ตอบ)
 15. ศึกษาการใช้สารสกัดจากธรรมชาติในการควบคุมเพลี้ยแป้งน้อยหน่าในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (0 ตอบ)
 16. การศึกษาชนิดราไมโคไรซากล้วยไม้ใกล้สูญพันธุ์และการใช้ประโยชน์ราในการเพาะกล้วยไม้ (0 ตอบ)
 17. การควบคุมโรคลำต้นเน่าของปาล์มน้ำมันโดยใช้ วี-เอ ไมคอร์ไรซา (0 ตอบ)
 18. การศึกษาชนิดของโรคพืชของพืชเพื่อการส่งออกและพืชนำเข้า (0 ตอบ)
 19. การศึกษาประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคล้าต้นแผลจุดสีน้ำาตาลและผลเน่าของแก้วมังกร (0 ตอบ)
 20. วิจัยและพัฒนาการจัดการโรคมะเม่า (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16