Ms. Li He (FAORAP) พร้อมทั้งให้ข้อมูลและลงพื้นที่สอบถามเกษตรกรในพื้นที่ของโครงการวิจัยพืชชุ่มน้ำในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 นางสาวนันทิการ์ เสนแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง พร้อมด้วยนางสาวมนต์สรวง เรืองขนาบ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สวพ.8 และเจ้าหน้าที่ของ ศวพ.พัทลุง ให้การต้อนรับ Ms. Li He (FAORAP) พร้อมทั้งให้ข้อมูลและลงพื้นที่สอบถามเกษตรกรในพื้นที่ของโครงการวิจัยพืชชุ่มน้ำในพื้นที่จังหวัดพัทลุง