กิจกรรมจิตอาสา


วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร ร่วมกันเป็นจิตอาสา พัฒนาและซ่อมแซมหลังคาโรงเรือนเพาะเลี้ยงหน้าวัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร