ติดต่อ/แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร
เลขที่ 345 หมู่ 4  ถนนเพชรเกษม  ตำบลสลุย  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร  86140    หรือ ตู้ ปณ.13  อ.ท่าแซะ  จ.ชุมพร   86140
https://www.doa.go.th/ac/chumphon/

          ฝ่ายบริหารทั่วไป
077-611025-6                                           

077- 611025 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา

077- 611085 (งาน พ.ร.บ. 4 ฉบับ)

          กลุ่มบริการวิชาการ

077- 611055 (งาน GAP/GMP)

   Chum2@doa.in.th