จัดนิทรรศการโครงการเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นายอุดมพร เสือมาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร มอบหมายให้ น.ส.อิสรา ประเสริฐสกุล เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานและนายบุญลาด จันทร์เพ็ง เจ้าพนักงานการเกษตร ปฏิบัติงานจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ณ อ่างเก็บน้ำคลองบึง ม.8 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยให้บริการแจกเอกสาร สนับสนุนแหนแดงให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมงาน และมอบใบรับรองมาตรฐานการผลิตพืช (gap )โดย นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นผู้มอบ ผู้เข้ารับบริการ  จำนวน 66 ราย