จัดประชุมและอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความรู้มาตรการ จำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร จัดประชุมและอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความรู้มาตรการ จำกัดการใช้ สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส) ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับมาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร