กิจกรรมกีฬาสี สวพ.7

           นายอุดมพร  เสือมาก  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร  และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี สวพ.7 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561  ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จ.สุราษฎร์ธานี