ติดตามแปลงทุเรียน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร มอบหมายให้ นายกฤษฎา อาจนาฝาย นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติงานติดตามแปลงทุเรียน ของ นางทิพวรรณ หลักแหลม ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ ผลการสำรวจแปลงพบว่า ทุเรียนแสดงอาการโรคราคเน่าโคนเน่า ซึ่งเกิดจากเชื้อสาเหตุ Phytophthora สาเหตุเนื่องจากพื้นที่ ต.ไชยราชมีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลา 3-4 วัน  ทำให้มีความชื้นสูงจึงเอื้อต่อการเกิดโรคไฟทอปเทอร์รา ซึ่งทาง เจ้าหน้าที่จากศวพ.ชุมพร ได้แนะนำให้ปฏิบัติดังนี้ 1.ตัดส่วนที่เป็นโรคทิ้ง แล้วนำไปเผาทำลายนอกแปลง 2.นำปูนขาวโดโลไมท์ ปรับสภาพความเป็นกรดของดิน 3.พ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช ฟอสอิทิล-อะลูมิเนียม 80% สลับกับเมทาเลคซิล25% และให้มี เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพรเข้าดำเนินการติดตามอย่างต่อเนื่อง