กิจกรรมจิตอาสา

ร่วมทำอาหารกับโรงครัวพระราชทาน   
          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ศวพ.ชุมพร ร่วมทำอาหารกับโรงครัวพระราชทานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์+หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณโรงเรียนบางสะพานวิทยา. อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. (ข้าวกล่องเช้า 1200 กล่อง เที่ยง 400 กล่อง เย็น 800 กล่อง)