ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน(เกษตรผสมผสาน)

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายณพงษ์ วสยางกูร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน(เกษตรผสมผสาน) ให้กับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนท่าดินดำ ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี