วันที่ 11 มีนาคม 2567  นางสาวทิพยา ไกรทอง  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร  มอบหมายให้ นางสาวปานหทัย นพชินวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวอรทัย ธนัญชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ “กาแฟ โกโก้ และพืชสมุนไพร” : การปลูก การดูแลรักษา การบริหารจัดการแปลงและการแปรรูป  “กาแฟ โกโก้ และพืชสมุนไพร” จำนวน 5 คน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร