ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ได้รับความอนุเคราะห์จากด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ ในการเข้าพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CoronaVirus Disease 2019 : COVID-19)

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ได้รับความอนุเคราะห์จากด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ ในการเข้าพ่นยาฆ่าเชื้อ ที่อาคารสำนักงาน อาคารบ้านพักราชการ และอาคารปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CoronaVirus Disease 2019 : COVID-19) เพื่อสุขอนามัยที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการการ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่