ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านขุนวาง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานใกล้เคียง ปลูกต้นไม้แนวถนนเส้นจอมทอง-ขุนวาง ระยะทาง 20 กิโลเมตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร หน่วยย่อยขุนวาง ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านขุนวาง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานใกล้เคียง ปลูกต้นไม้แนวถนนเส้นจอมทอง-ขุนวาง ระยะทาง 20 กิโลเมตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ ทางศูนย์ฯ ยังได้แจกเครื่องดื่มชามะนาวให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้