ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท “กษัตริย์เกษตร Aggie King” ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท "กษัตริย์เกษตร Aggie King" ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)